Relatie- en gezinstherapie

 

Bij relatie- en gezinstherapie gaat de aandacht naar hoe u met elkaar omgaat, waarbij reflectie en inzicht een belangrijk onderdeel van de therapie zijn. Wanneer u relatie- of gezinsproblemen heeft, is het vaak moeilijk om met afstand te kijken naar de patronen die onderdeel zijn van hoe u een relatie aangaat. Een kind staat dicht bij je hart, een buitenstaander kan goed mee helpen nadenken over wat u en uw kind van elkaar nodig hebben in de opvoedsituatie. Het uitgangspunt van de therapie is dat u zelf de aanwezige en eventueel toekomstige problemen het hoofd kan bieden, de gezinsrelaties zijn verbeterd.

De samenstelling van de deelnemers van de relatie- en gezinstherapie kan wisselen, dit wordt in samenspraak met u besproken.

 

Systeemtherapie

 

Wat is het?

 

Relatie-  en gezinstherapie noemen we ook wel systeemtherapie en diegene die de therapie geeft systeemtherapeut. De term ‘systeem’ betekent in deze context dat we een onderdeel zijn van allerlei systemen waar we deel van uitmaken. Zo kunt u denken aan het gezin als systeem, maar bijvoorbeeld ook de school of het werk, vrienden die we hebben.

 

Hoe werkt het?

 

Kenmerkend voor  relatie- en gezinstherapie is dat partners, gezinsleden of andere belangrijke personen (meestal) samen in therapie zijn. De therapie kijkt op een zogeheten circulaire manier naar de problemen die er spelen. Dit betekent eigenlijk dat een probleem niet als van een iemand wordt gezien, maar als een wederzijdse beïnvloeding in de relatie. We spreken daarom ook niet van een ‘schuldige’, maar gaan op zoek naar wat mensen verbindt in plaats van wat ze verkeerd hebben gedaan.

 

Het gezin van herkomst is vaak het systeem waar we onze belangrijkste normen en waarden hebben geleerd, die in het heden vaker een rol spelen dan we in eerste instantie kunnen bedenken. Meestal is het zo dat we of hetzelfde doen als we geleerd hebben, of onszelf hier juist tegen afzetten.

 

De systeemtherapie nodigt u uit om deze vaak onbewuste patronen onder ogen te zien en u op die manier een keuze te laten maken in het wel of niet handelen hiernaar. Spanningen en problemen zijn tot op zekere hoogte normaal en horen bij het leven, bijvoorbeeld als partners kinderen krijgen en er een nieuwe(onbekende) fase aanbreekt. Als de problemen ernstig zijn en de draaglast groter wordt dan de draagkracht, kunnen er klachten ontstaan zoals ontevreden zijn, jezelf niet prettig voelen, maar ook bijvoorbeeld problemen in de relatie met anderen.

 

Ieder mens heeft periodes in zijn leven dat het minder goed met hem of haar gaat, en we eigenlijk het gevoel krijgen dat we er zelf even niet uitkomen. Op zo`n moment kan therapie helpen om uit dit gevoel en deze periode te komen. Vaak lukt dit mensen ook zelf wel, maar de hoop is dat met inzichten mensen hun patronen leren veranderen zodat ze niet in dezelfde vicieuze cirkel blijven rondgaan zodat de klachten of problemen kunnen verminderen of geheel verdwijnen.

Medisch Centrum West * Mozartlaan 2-4 * 2742 BN Waddinxveen * 06 24 88 42 50 * jeroenvanhalewijn@ziggo.nl * KvK 61876348